Katalog Nr. 951

Stammeskunst Afrika:

Glocke

Holz

17x13x7 cm

€180,--