Katalog Nr. 851

Solf, Horst:

"Soldatenbüste I" 1982

Bronzeobjekt

70 x 58 x 30 cm

1982

€9200,--