Katalog Nr. 651

Schlenker, Felix:

ohne Titel

Lack auf Holz

41 x 41 cm